Всички права запазени

Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и посочване на линк към уебсайта на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.