За Нас

SL272264-2Нашата фирма се занимава с разработка, конструиране и изработка на резервни части и готови изделия в сферата на електро-транспорта, промишлеността и селското стопанство. Производството ни обхваща всякакви детайли от неръждаема стомана, бронз, мед, алуминий. Заявките биват съпровождани с конструктивна документация, а при липса на такава с нов или употребяван детайл. В практиката на фирмата, Желанието на Клиента е доставката на необходимият детайл, а Ние се ангажираме с изготвянето на конструктивната документация съпроводена с техническите параметри. За целта винаги фирмата командирова свои служители, на мястото, където трябва да бъде монтиран детайла. Фирмата ни извършва изключителен контрол при закупуването на необходимите производствени материали. Концентирани сме изцяло върху сертифицирани доставичици и материали с високо качество. За нас, практическото приложение на изработената продукция е от изключително значение. За целта, ние звършваме превантивен, текущ и последващ контрол върху целият процес от желанието на клиента за определения резултат до реализирането му. Всеки произведен от нас продукт е съпроводен с гаранционна карта за допълнително спокойствие на нашите Клиенти. Интересът на нашата фирма е в ефективното изпълнение на бизнес плановете на Клиентите ни чрез нашите продукти. Персонала работещ в „Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД е висококвалифициран с дългогодишен доказан опит в областта на промишлеността. Желанието за развитието му не стихва и бива съпровождано от фирмата, като същевременно не зависи от всякакви икономически и политически промени в страната. Така Нашата фирма полага максималните усилия за поддържане добрия имидж в конкурентната бизнес средата.

Leave a Comment