Клиенти

cropped-ed73bd541199882795438421.jpg Нашите Клиенти обхващат фирми в различни браншове на икономиката. Спецификата на бизнеса и производството ни, засягат основната дейност на едни и специфичните нужди на други фирми. В нашата фирма се концентрираме основно в качеството на произвежданата от нас продукция. През годините сме убеждавали нашите нови клиенти първо с изпълнението на малки поръчки. Поради тази причина те избираха отново нашата фирма посредством нови и същевременно по-големи поръчки.

Фирмите, с които сме имали и продължаваме да имаме коректни, лоялни и дългосрочни бизнес контакти включват:

  • Търговски и общински дружества от сферата на Електро-транспорта
  • Търговски дружества от Хранително-вкусовата промишленост
  • Фирми занимаващи се с градски и междуградски транспорт  
  • Селско-стопански кооперации

Leave a Comment