Услуги

cropped-ed73bd541199882795438421.jpg

  1. Конструиране на цялостни изделия по заявка на клиента.
  2. Изработка на резервни части по предоставен чертеж или детайл.
  3. Пълно рециклиране на предоставените за ремонт изделия и резервните части към тях.
  4. Разработка и изработка : – Щанцови инструментални екипировки; – Инструментални екипировки за леене със стопяеми модели; – Инструментални екипировки за шприцване на детайли от пластмаса.
  5. Ремонт на ниско- и високо-волтови електродвигатели, релета, дросели, бобини и контакторни системи.
  6. Търговия със следните изделия: – Токоснемателни графитни четки за тролейбуси; – Графитни четки – за генератори, машини за постоянен ток и всички видове електродвигатели; – Електрографитни четки – за тягови двигатели, генератори и електродвигатели със затруднени условия на комутация; – Меднографитни четки – за нисковолтови машини, генератори, електро-двигатели и за стартери всички видове.

Leave a Comment